1251

<

És la casa més antiga documentada de tot el terme. Un document conservat té la data de 1251 i pertanyia a la família Carbonell. La casa va ser molt transformada als inicis del segle XIX, restaurada el 1988 i reformada el 2023. Actualment està habilitada com a restaurant.

>